PNG  IHDRa+tEXtCreation TimeDo 14 Nov 2002 23:31:44 +0100PHtIME 2.4) pHYs  d_gAMA a IDATx]mHSatn37n uX(6냔!^ J2ȢQT$EoJ&S2D4f{m{;Wr=?<<J" Ade6ɑRֈ_tTK*oPJBCd'kamæ-P/9tSeehI`OzL-t/n=|6B#w-J+0_A3iz{Z頧BƑ>dÃ6veRHH؟EI@ֱV-N@hhI0 MB{0ό83iδٛB=Vf6YٝD=Oh$$QE&HݓqY|C7t_(P(C9Ř)aSwn`)$@ )&0HqŒK؏d&jxFQ̚9(&v^T,2P\d DaӁ DŽy r?b